Opleiding lesgever zeezeilen
Praktijk zeilen

Opleiding lesgever zeezeilen

De Vlaamse Vaarschool voorziet de opleiding initiator zeezeilen bij de Vlaamse Trainerschool (Sport Vlaanderen). In deze opleiding leren we jou een groep mensen begeleiden op zee.

Lesgever zeezeilen worden

Opbouw cursus

De cursus wordt georganiseerd vanuit de Vlaamse Trainer School (VTS), dit is een onderdeel van Sport Vlaanderen. De cursus is opgebouwd uit verschillende modules, die allen moeten afgelegd worden:

Module1:Start2Coach (15u)

Algemene module die alle initiators uit alle verschillende sporttakken moeten afleggen. De basisprincipes rond verantwoord training geven worden hier toegelicht

Module 2: Sporttechnische module Initiator Zeezeilen (28u)

Theoretische module waarbij volgende aspecten bij het zeezeilen worden behandeld:

  • Veiligheid
  • Onderhoud
  • Foutenanalyse

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Zeezeilen (49u)

Praktische module op zee waarbij we de groep alle handelingen aan boord leren lesgeven aan elkaar. Er wordt elke les een andere boot gebruikt en andere didactische aspecten toegelicht aan boord.

Module 4: Stage (42u)

Om de opleiding af te ronden worden er 5 stagedagen gepland (40u) waarbij er een deel geobserveerd wordt in lessen met "echte" cursisten van de Vlaamse Vaarschool, daarnaast komt de stagair ook zelf in actie en geeft hij/zij les aan de groep cursisten, onder leiding van een andere lesgever. De stage wordt afgerond met een reflectieverslag die daarna wordt besproken met de cursusverantwoordelijke.

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd

  • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde

  • In bezit zijn van brevet Yachtman (FOD Mobiliteit) en GMDSS-SRC (BIPT)
  • Geslaagd zijn voor de cursus Jachtschipper Zeevaart (KV3) van de Vlaamse Vaarschool of een gelijkwaardig niveau kunnen aantonen op basis van een portfolio 
  • Aantonen van het beheersen van GPS, Havenmanoeuvres, Spi en Man Over Boord manoeuvres aan de hand van een portfolio

Twijfel je?

Zijn er zaken waaraan je nog niet voldoet maar ben je wel gedreven om een toekomstige lesgever te worden? Contacteer ons om te kijken welke opleiding je het best kan volgen om voorbereid te kunnen starten met je VTS cursus!