Algemene voorwaarden

ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

VERZEKERING
De deelnemers zijn verzekerd tegen eventuele ongevallen ten gevolge van de activiteiten die in het programma voorkomen mits aangifte aan de maatschappij binnen de voorgeschreven termijn. Deze verzekering slaat op de burgerlijke aansprakelijkheid en op de behandelingskosten, na tegemoetkoming van de verplichte of vrije ziekte- en invaliditeitsverzekering. Schade aan kledij, bril, uurwerk, juwelen, kunstgebit en dergelijke is niet gedekt door de verzekering. Verlies en diefstal van voorwerpen is evenmin verzekerd.

FYSISCHE GESCHIKTHEID
De deelnemers worden verondersteld in een goede fysische conditie te verkeren en aan geen ziekte te lijden die het normale verloop van de cursussen zou kunnen hinderen. De deelnemers moeten kunnen zwemmen. Het varen onder invloed van drugs of alcohol is verboden.

VOERTAAL
Van de deelnemers wordt verondersteld dat zij de Nederlandse taal in die mate beheersen dat zij de lessen makkelijk kunnen volgen.

INSCHRIJVINGEN
Inschrijven kan enkel na registratie op onze website. Hiervoor dient u een account aan te maken adhv uw mailadres. De inschrijving is pas definitief wanneer deze meteen na inschrijving (online) wordt afgerekend. De Vlaamse Vaarschool roept zich het recht toe om elke inschrijving die gedeeltelijk betaald of onbetaald is te weigeren zonder tegenbericht.

SCHADE / VERLIES
Eventuele schade aan de boot moet zoveel mogelijk door de opvarenden zelf hersteld en in elk geval gemeld worden aan het secretariaat. Verlies van materiaal moet door de cursist vergoed worden. Wanneer de schade te wijten is door het bewust negeren van de instructies van de lesgever, zal deze doorgerekend worden aan de cursisten.

TERUGBETALINGEN INDIEN GEEN ANNULATIEVERZEKERING
Tot 6 weken voor aanvang van de cursus kan men in geval van ongeval of ziekte het inschrijvingsgeld terugkrijgen, echter steeds met afhouding van 40 euro administratiekosten. Elke annulatie op een later tijdstip kan geen recht geven op enige terugbetaling. Windstilte, te hevige wind en/of zeegang kunnen evenmin een reden zijn tot terugbetaling of compensatie.
Indien daarentegen de cursus niet kan doorgaan om organisatorische redenen, wordt een compensatiecursus voorgesteld of het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
Door ondertekening van het inschrijvingsformulier en/of betaling van het voorschot, aanvaardt men de voorgaande bepalingen van de algemene inschrijvingsvoorwaarden.
 
ANNULATIEVERZEKERING
Wie wil kan bij inschrijving voor een praktijkcursus een annulatieverzekering afsluiten. Voor de theorie opleidingen is deze mogelijkheid er niet. De voorwaarden hiervoor kan je hier raadplegen: verzekeringsvoorwaarden.
 
Eventuele transporten naar of van cursussen of oefentochten in het buitenland  zijn niet mee verzekerd. Kostprijs 8% van de totale cursusprijs. Deze moet dadelijk samen met het voorschot betaald worden. In geval van annulatie verwittig je ons zo spoedig mogelijk.
 
ANNULATIE DOOR VLAAMSE VAARSCHOOL: OVERMACHT SITUATIE
De Vlaamse Vaarschool roept zich het recht toe om op elk moment een cursus/praktijktest te kunnen afbreken op basis van overmacht. In volgende gevallen kan door de Vlaamse Vaarschool aangestelde examinator of vaste medewerker beslist worden om de praktijktest te annuleren of vroegtijdig af te breken:
• ziekte of kwetsuur examinator
• afwezigheid examinator
• defect aan boot
• veranderende weersomstandigheden (storm, onweer, etc.)
• wereldwijde pandemie
• andere vorm van overmacht
Alle cursisten of examinandi worden hiervan op de hoogte gebracht en er wordt een nieuw cursus of praktijktest op een ander moment ingepland in samenspraak met de betrokken partijen.
Vraag hier jouw gratis lessen aan over het algemeen stuurbrevet