Zeevaart KV2
Praktijk zeilen

Zeevaart KV2

DE WEG NAAR ZELFSTANDIG VAREN.
Hier ligt echter meer de nadruk op navigeren en verantwoordelijkheid nemen als schipper. Uiteraard sta je er niet alleen voor. De instructeur staat je bij en corrigeert daar waar nodig. Na deze praktijkopleiding zou je in staat moeten zijn om op een zeiljacht als schipper te varen in onze kustwateren.
VOORWAARDEN
Minstens een actieve kennis van het Algemeen Stuurbrevet + positieve evaluatie Praktijk Kustvaart  (KV1). Het is absoluut noodzakelijk dat je de basismanoeuvres en de navigatie voldoende beheerst om een goed fungeren van de groep mogelijk te maken (zeker tijdens de 24 uren tocht). Indien dit niet het geval is, volg je beter eerst nog een vervolmakingscursus praktijk Kustvaart (KV1).

Om het minimale beginniveau van de theoriekennis te testen hebben we een paar testvragen gemaakt van de  leerstof die verwacht gekend te zijn. Doe de test van het instapniveau hier.  De oplossingen van de test vind je hier.

CURSUSVERLOOP

Telkens van 09.15 u. tot 17.00 u. Behalve tijdens bij het aanvaren van een vreemde haven.
 

ONZE BELOFTES:
  • Max 4 cursisten aan boord: iedereen heeft m.a.w. voldoende tijd om te leren en te oefenen
  • Geen verdoken kosten voor brandstof, etc.
  • Kwalitatieve lessen door capabele en geschoolde lesgevers
  • Gratis digitale syllabus bij inschrijving
PROGRAMMA
Terminologie
Op- en aftuigen
Zeilbehandeling (reven, ontreven, voorzeil wisselen, rolgenua)
Havenmanoeuvres
Koersen en Zeilstanden van 1e graad
Alle windkoersen en uitbomen
Manoeuvres 1e graad (bijdraaien en noodstop)
Havenmaneuvers
Man over boord op zeil met lifesling
Man over boord op zeil
Spi / halfwinder (basistrim)
Navigatie
Bijhouden logboek
Tochtuitvoering
Tochtplanning
Positiebepaling: kruis-, achtergrond- en voorgrondpeiling
Dieptebepaling
Meteo en Getij
Conventionele Regelingen
Schiemanswerk (1° graad en eindbindsel)
Veiligheid
Etiquette
Organisatie aan boord
Dag-/nachttocht (aanlopen van een vreemde haven - 4 nachturen)
 
PRAKTIJKTESTEN VOOR HET STUURBREVET ZIJN NIET MOGELIJK IN DEZE CURSUS.