Ervaringattest ter vervanging alg stuurbrevet
Theorie

Ervaringattest ter vervanging alg stuurbrevet

Sommige personen komen in aanmerking als uitzondering op de verplichting van het algemeen stuurbrevet voor boten sneller dan 20km/u (op motor) of met lengte langer dan 15m. Na 1 dag les volgen krijg je een ervaringsattest die als vervanging dient van het algemeen stuurbrevet

Ervaringsattest als vervanging van alg stuurbrevet verplichting

Het algemeen stuurbrevet is vanaf 1 januari 2022 verplicht voor alle bestuurders van boten langer dan 15m en alle boten die sneller varen dan 20km/u. Personen die aan enkele voorwaarden voldoen (zie verder), kunnen een ervaringsattest komen na het volgen van een opfrissingscursus. Dit attest is max. 3 jaar geldig en dient ter vervanging van het algemeen stuurbrevet. Na die 3 jaar moet opnieuw een heropfrissingscursus gevolgd worden. Let wel dat wie in dit systeem wenst te stappen, het eerste ervaringsattest in 2023 moet aanvragen.

Een ICC kan je echter niet  aanvragen dmv een ervaringsattest.

Heropfrissingcursus

Op deze cursusdag krijg je op 8u alle noodzakelijke info uitgelegd. Je krijgt  informatie over navigatie methoden, de geldende vaar reglementen en informatie over veiligheid aan boord. Na de cursus krijg je een attest van deelname die je bij de aanvraag van het ervaringsattest (bij FOD Mobiliteit) kunt indienen via deze link.

Opgelet: deze uitzondering geldt slechts voor een aantal personen!
De aanvraag voor het attest gebeurt via FOD Mobiliteit, wij voorzien enkel de cursus.
 

Toelatingsvoorwaarden FOD Mobiliteit om in aanmerking te komen voor een ervaringsattest:

  • De aanvrager moet beschikken over een medisch attest dat maximaal drie maanden oud is.  Hieruit moet blijken dat de aanvrager een medisch onderzoek heeft ondergaan en geschikt is bevonden. (Het gaat over het zicht, het gehoor en de algemene lichamelijke conditie)
  • De aanvrager moet op 04 juli 2019 minstens 16 jaar oud zijn.
  • De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij praktijkervaring heeft op zee. (bv.registratie van het vaartuig, lidmaatschap van een club, attest van gevolgde scholing)
  • De aanvrager moet een opfrissingscursus volgen die minstens 8 uur duurt en op het eind deelnemen aan een niet-bindende test over de geziene leerstof.
  • De aanvraag om in dit systeem te stappen moet gedaan worden binnen de twee jaar na de verschijning van dit Koninklijk Besluit. (dus voor 21.12.2023)